V Sloveniji poznamo dve vrsti zdravstvenih zavarovanj: obvezno zdravstveno zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ga v prvi vrsti imenujemo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za optimalno korist je najbolje, da imamo urejeni obe zavarovanji.

Velikokrat imamo namreč ljudje občutek, da so zdravstvene storitve zastonj. Pridemo k zdravniku, ki nas pregleda, ko smo bolni, nato pa domov odnesemo zdravila na recept. Ko se poškodujemo, ponesrečimo ali bog ne daj, hudo zbolimo, bivamo v bolnišnici in bolnišnično osebje nas oskrbi do potankosti, tako s hrano kot s potrebnimi zdravili. Zdaj pa si predstavljejte, koliko bi nas takšne storitve stale, če ne bi imeli urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje nam namreč omogoča kritje zdravil, bolnišnične oskrbe ipd. V Sloveniji lahko izbiramo med tremi ponudniki dodatnega zdravstvenega zavarovanja: Vzajemna, Triglav in AdriaticSlovenica. Sama stroritev je pri vseh povsem enaka, in tega se je potrebno zavedati. Razlike so le v mesečni premiji, ki jo plačujte, dobite lahko različne paketne popuste – če imate npr. hišo, avto zavarovano pri eni zavarovalnici, potem je najbrž dobro in za vas najugodneje, če imate tu sklenjeno tudi dodatno zdravstveno zavarovanje. Zaradi paketnega popusta boste imeli namreč večji prihranek na letni ravni, kot če bi imeli dodatno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri drugi zavarovalnici, samo na osnovi nižje premije. Sicer pa je najnižja premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni.

Potrebno je biti pozoren tudi na dejstvo menjave zavarovalnice. Če želimo dodatno zdravstveno zavarovanje skleniti pri Vzajemni, vse do sedaj pa smo ga imeli pri Triglavu, ima za razliko od ostalih zavarovanj dodatno zdravstveno zavarovanje trimesečni odpovedni rok, kar pomeni, da po prekinitvi zavarovanja pri trenutni zavarovalnici, še tri mesece plačujemo le-tej, šele potem pa začnemo plačevati premijo pri novi zavarovalnici.

Če spadate med socialno ogrožene, je najbolje, da se za sklenitev obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja obrnete na najbližji Center za socialno delo in država vam bo plačevala tako obvezno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, če seveda izpolnjujete njihove pogoje.