Vsak, ki je kdaj gradil hišo ali kakšno drugo stavbo mora vedeti kdo je arhitekt. To je fizična oseba, ki ima dovoljenje za projektiranje ali načrtovanje gradnje objektov. Preprosto, ko želimo zgraditi kakšen objekt nam ga on načrtuje, izriše in nato nadzoruje gradnjo. To delo ni za vsakogar saj je kar zahtevno. Arhitekt sodeluje pri gradnji od začetka do konca. Najprej v fazi načrtovanja mora poskrbeti za osnovno preverjanje in načrtovanje. Kot arhitekt mora tudi dobiti dovoljenje za gradnjo in nato pripravi in sodeluje pri oddaji gradbenih pogodb. V fazi izgradnje ima nadzor nad gradnjo arhitekt (obvladovanje stroškov, terminski plan) in tudi gradbeni projekt vodi on. Ko je gradnja zaključena je tudi on tisti, ki objekt preda lastniku.

arhitekt

Arhitekt ima lahko tudi specialiste za posamezna področja kot so svetlobni oblikovalci, gradbeni inženirji in strokovnjaki za modeliranje, laboratorijske tehnike… Zaradi spreminjajočega trga pa se vedno več arhitektov ukvarja s komercialno dejavnostjo ali pa kot svetovalci. Glede na namen objekta, ki ga arhitekt načrtuje pa je potrebno, da ima različne spretnosti. Pri vodenju gradnje mora imeti predvsem poznavanje postopka gradnje in pa organizacijske sposobnosti. Pri različnih fazah projekta je pomembno, da sodeluje z inženirji, inšpektorji, drugimi strokovnjaki in pa ustreznimi organi. Prav tako so različne faze gradnje soodvisne in medsebojno močno povezane. Arhitekt pa lahko na področju arhitekture dobi Pritzkerjevo nagrado, ki velja za najpomembnejšo nagrado na tem področju. nekateri ji pravijo tudi Nobelova nagrada arhitekture, nagrada pa je 100.000 ameriških dolarjev. Ta nagrada se je prvič pojavila v Ameriki leta 1979. Arhitekti obstajajo že vrsto let saj so že v starem Rimu obstajali ko so za faraone gradili piramide in pa imperije. Beseda arhitekt pa izhaja iz grške besede arkhitekton, ki pa pomeni glavni graditelj.