Delo na domu in zaslužek

Dandanes je delo na domu kar popularna zadeva in mnoga podjetja takšno delo tudi ponujajo. Za delodajalca je takšen način zelo dober, saj mu ni potrebno plačati potnih stroškov za to osebo. Vendar pa za tisto vrsto delodajalcev, ki so obsedeni z nadzorom, pa delo na domu ni ravno najboljša …