Investicijski načrt je priporočljiv, njegov cilj je izbrana čim bolj učinkovita toplotna črpalka s čim manjšo investicijo. Iz raznih drugih področji nam je znano, da učinkovitost stane in se ceni. Učinkovita toplotna črpalka zrak voda ima enako lastnost. Učinkovitost na praktično vseh področjih zahteva nenehne izboljšave, razvoj, raziskave, preizkuse, popravke ter številne aktivnosti.

Te pa z drugo besedo pomenijo dodatne stroške, ki se v končni fazi prenesejo v ceno izdelka na trgu. Najlažje si to predstavljamo preko področja, ki nam je znano iz naše profesionalne ali prostočasne aktivnosti. Tako vemo, da določen napreden izdelek ne nastane sam od sebe, predvsem pa ne čez noč. toplotna črpalka

Za osnovo največkrat služi obstoječ predhodnik, možne izboljšave narekuje znanost in razvoj ter uporabniki oziroma kupci. Danes so kupci na področju učinkovitosti izredno zahtevni. Vsi, ki plačujemo položnice oziroma račune povezane z plačevanjem energije, to poznamo. Zato nam ni vseeno ali naprava porabi za izvedbo enakega učinka več ali manj energije. Razliko najbolj poznajo vsi, ki so izvedli zamenjavo, ostalim so na voljo nekateri dobri primeri. To so recimo gospodinjski aparati oziroma njihove oznake, srečamo jih v trgovinah ali domovih nekaterih uporabnikov, torej na praktično vsakem koraku.

Oznaka je več kot zgovorna, ko primerjamo napravo, ki je bolj učinkovita z manj učinkovito. Tipičen primer je hladilnik : energijsko bolj učinkoviti so večji, v njih gre bistveno več živil, porabi pa bistveno manj energije na letni ravni kot energijsko manj učinkovit v katerem lahko shranimo manj. Vsi bi z upoštevanjem zgolj te lastnosti izbrali učinkovitejšo alternativo. Dilema pa nastane, ko se zavemo, da je učinkovitost posledica prej omenjenega razvoja, kar pomeni, da je tudi dražja.

Podobno dilemo prinaša toplotna črpalka, bolj kot je učinkovita, večja je zahtevana investicija. Investitor mora pri načrtu izbrati zanj najbolj optimalno možnost. To pomeni dve nasprotujoči si možnosti. Izbrana je lahko toplotna črpalka, ki zahteva manjšo investicijo ob nakupu ter prinaša pa manjšo učinkovitost v času uporabe ali njena alternativna z višjo investicijo in večjo učinkovitostjo v predvideni življenjski dobi. Investitor se znajde pred dilemo, ki jo je mora sebi primerno najbolje rešiti. Odloči se lahko po svoji presoji, glede na izkušnje s podobnimi dilemami iz preteklosti, lahko pogleda na trg, kaj največ kupcev izbere v podobni dilemi, lahko pa se odloči za strokovno analizo. Ta preko znanih podatkov iz sedanjosti in njihovo projekcijo v predviden čas uporabe, da investitorju najbolj strokovno oceno.

Katera toplotna črpalka je zanj boljša izbira, pa mora ugotoviti sam. Vabimo vas k obisku spletne strani Orca Energija na naslovu http://si.orcaenergy.eu/.