Poznamo dve vrsti tolmačenja, konsekutivno in simultano tolmačenje. Na spletni strani, prevajalske agencije Multilingual lahko poleg prevajalskih storitev najamete tudi tolmača. Ob ključnih besedah, tolmačenje cenik, lahko na iskalniku googlu najdete več različnih prevajalskih agencij z njihovimi ceniki, opazili boste da so si dražji za vsaj 10€ na uro kot agencija Multilingual.

tolmačenjeKonsekutivno tolmačenje je lažje in bolj točno, saj sogovorec najprej pove daljši stavek tolmač pa ga potem v celoti prevede. Tako si tolmač lahko ustvari sliko, kaj je potrebno povedati in v kakšnem smislu, ter vam zadevo prevede v celoti. Simultano tolmačenje pa poteka hitreje, za to sta ponavadi tudi potrebna dva tolmača ki se na vsakih 15 minut zamenjata, saj je takojšnje tolmačenje kar zahtevno. Ko govorec govori, tolmač istočasno prevaja, takšen način se večinoma uporablja na konferencah, sodiščih. Tolmač sedi v svoji kabini, posluša govorca ter tolmači, poslušalci pa poslušajo prevod preko slušalk. Tolmači morajo pri tolmačenju paziti, da ne prevajajo dobesedno besedo za besedo, saj se tako izgubi pomen, oziroma bistvo besedila.

Tolmači večinoma prevajajo govor v svoj materni jezik, to je dobro, saj so njihovi prevodi potem tudi bolj točni. Za sodne dogodke potrebujemo sodnega tolmača, ta je moral opraviti izpit in prisego za sodnega tolmača, pred tem ne sme opravljati del, katere potrebujejo sodnega tolmača. Tolmačenje je dober način komunikacije med dvema ali večim osebam, če nimajo skupnega jezika, ali pa jim ta skupni jezik ni dovolj znan za zahtevne terminološko strokovne izraze. Za boljše tolmačenje, je dobro da agenciji posredujemo čim več podatkov o temi pogovora, tako se lahko tolmač veliko bolje pripravi za delo, ker jeziki so različni, včasih ima kakšna beseda več različnih pomenov, vendar če se pogleda na besedo iz določenega strokovnega vidika, se lažje presodi, kaj bi ta beseda pomenila.